วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Office 2010 (beta) ดาวน์โหลดได้แล้ว

ใบความรู้ที่ 35เรื่อง แรงดึงดูดของโลกแรงดึงดูดของโลกแรงดึงดูดของโลกเป็นแรงที่เกิดจากโลกออกแรงดึงดูดวัตถุต่างๆ ให้ไปยังจุดศูนย์กลางของโลก โดยแรงนี้จะกระทำต่อวัตถุต่างๆ อยู่ตลอดเวลาน้ำหนักวัตถุต่างๆ ที่อยู่บนโลกมีน้ำหนัก ที่กล่าวว่ามีน้ำหนักนั้นเนื่องจาก แรงดึงดูดของโลกดึงดูดวัตถุให้ตกลงมายังพื้นโลก เมื่อกล่าวถึงน้ำหนักก็จะต้องกล่าวถึงมวลด้วย มวลและน้ำหนักไม่ใช่สิ่งเดียวกันมวล คือ ปริมาณของสารในวัตถุน้ำหนัก คือ แรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุถาให m1 เปนมวลของวัตถุm2 เปนมวลของโลกR เปนระยะหางจากจุดศูนยกลางโลกถึงวัตถุF เปนแรงดึงดูดระหวางมวลของโลกและวัตถุจะไดวา F  m1F  m2F  F  หรือจะไดวาF = G คือ คาคงตัวความโนมถวงสากล มีคา 6.67 × 10-11 Nm2/ kg2นํ้ าหนักของวัตถุชิ้นหนึ่งๆ เมื่อชั่งในบริเวณตางกันจะมีคาตางกัน โดยนํ้ าหนั กของมวล1 กิโลกรัมที่บริเวณเสนศูนยสูตรมีคาประมาณ 9.78 นิวตัน ในขณะที่นํ้ าหนักของมวล 1 กิโลกรัมที่บริเวณขั้วโลกมีคาประมาณ 9.83 นิวตันถ้าวัตถุมีมวลมากแล้ว โลกก็จะต้องออกแรงดึงดูดวัตถุนั้นมากด้วย วัตถุที่มีขนาดใหญ่นั้นก็จะมีน้ำหนักมากตามไปด้วย ในทำนองเดียวกันถ้าวัตถุนั้นมีมวลน้อย โลกก็จะออกแรงดึงดูดวัตถุนั้นน้อย วัตถุที่มีขนาดเบา ก็จะมีน้ำหนักน้อยเช่นกันน้ำหนัก คือแรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อวัตถุ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราแขวนแอบเปิ้ลที่ตะขอของเครื่องชั่งสปริงแบบแขวน น้ำหนักของแอปเปิ้ลจะกรทำต่อสปริง แรงที่เกิดจากน้ำหนักของผลแอบเปิลจะกรทำต่อสปริงทำให้สปริงเปลี่ยนรูปร่างและขนาดได้มนุษย์รู้จักธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงของโลกมาเป็นเวลานานแล้ว และได้พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วง เช่น การใช้สามเกอตอกเสาเข็มซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นปั้นจั่น การใช้ประโยชน์จากการไหลของน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า การเล่นไม้ลื่นหรือกระดานลื่นก็อาศัยน้ำหนักตัวเรา ทำให้เคลื่อนที่ลงมาตามไม้ลื่นได้การพัฒนารูปร่างของยานพาหนะก็ต้องคำนึงถึงน้ำหนักของยานพาหนะและน้ำหนักของสัมภาระที่จะบรรทุกด้วย เพราะถ้าบรรทุกน้ำหนักมาก พลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะก็จะสิ้นเปลืองมากด้วย การยกของและการเดินขึ้นสู่ที่สูงต้องออกแรงเพื่อเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลก จึงมีการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง หรืออำนวยความสะดวก เช่น รอก ลิฟท์ เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ขึ้นสู่ที่สูงทำได้สะดวกและง่ายขึ้น
เขียนโดย เด็กหญิง กนกพร ประชัน
0 ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เพื่อน ม.1/3

เปรียบเทียบหลักสูตรใหม่การดำเนินงานปรับหลักสูตร.pptการพัฒนาหลักสูตร.pptการวัดและประเมินผล.ppt ความเป็นมาของหลักสูตรแกนกลาง.pptชุดฝกอบรมหลักสูตร'docประเด็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร.pdfเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับใหม่.pdfหลักสูตรแกนกลาง.pptลักสูตรแกนกลางภาษาไทยลักสูตรแกนกลางคณิตฯลักสูตรแกนกลางวิทยาศาตร์ลักสูตรแกนกลางสังคมศึกษาฯลักสูตรแกนกลางศิลปะฯลักสูตรแกนกลางสุขศึกษาฯหลักสูตรแกนกลางการงานอาชีพฯลักสูตรแกนกลางภาษาต่างประเทศ

คลังบทความของบล็อก
2009 (1)
10/18 - 10/25 (1)
แข่งเรือเฮือซ่วง..แห่กฐินทางน้ำ...สืบสานสู่รุ่นลูก...

เพลงชาติไทยเพลงชาติไทย(ซาวด์)เพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสรรเสริญพระบารมี(ซาวด์)เพลงสดุดีมหาราชาเพลงสดุดีมหาราชา(ซาวด์)เพลงภูมิพลังแผ่นดินเพลงภูมิพลังแผ่นดิน(ซาวด์)เพลงมหาฤกษ์(ยาว)เพลงมหาฤกษ์(สั้น)เพลงมหาชัยกราวกีฬากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคมีบ้านครูยุธฟิสิกส์ราชมงคลประวัตินักวิทยาศาสตร์เคมีบ้านครูยุธรวม web กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศรวม web กลุ่มสาระ กอท.รวม web กลุ่มสาระศิลปะรวม web กลุุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษารวม web กลุ่มสาระสังคมฯ ศาสนารวมweb กลุ่มสาระคณิตศาตร์รวมweb กลุ่มสาระภาษาไทยรวมweb กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สาระน่ารู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนื้อหาสาระทางด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาภาษาต่างประเทศสาระน่ารู้ เนื้อหากลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศภาษาไทยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมศิลปศึกษาและดนตรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาและดนตรีการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี[hk'fbหลักสูตรสาขาฟิสิกส์กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลสื่อและแหล่งเรียนรู้กิจกรรมฟิสิกส์เกร็ดความรู้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสอพิมพ์เดลินิวส์หนังสือพืมพ์ผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวสดหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์สยามรัฐหนังสือพิมพ์แนวหน้าหนังสือพิมพ์บ้านเมืองหนังสือพิมพ์คมชัดลึกโต๊ะข่าวภาคใต้สถาบันอิสราหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์เดอะเนชั่นไทยโพสต์กรุงเทพธุรกิจสยามกีฬากองฉลากกรมอุตุนิยมวิทยาทีวีช่อง3 ผังรายการTPBS ผังรายการทีวีช่อง5 ผังรายการทีวีช่อง7 ผังรายการทีวีช่อง9 ผังรายการทีวีช่อง11 ผังรายการASTV ผังรายการINNNEWSmcot newsCNNworldnewsconnect.comนสพ.คอมstudent-weeklyBankok postNew York TimesBECNEWS.COMXinhua news (English)http://www.reuters.com/

ภาพถ่ายดาวเทียม : พยากรณ์อากาศหลักการถ่ายภาพเบื้องต้นหลักการถ่ายภาพเบื้องต้น -1ถ่ายภาพสินค้าแบบง่ายสไตล์ดิจิตัลไกด์ไลน์สำหรับการวางตำแหน่งในการถ่ายภาพทดสอบการวางตำแหน่งภาพให้เป็นไปตามกฏตัวอย่างภาพของกฏ Rule of Thirdsเรียนรู้การปรับกล้องก่อนใช้งานด้วยภาพจริงตำราการถ่ายภาพเบื้องต้นอยากถ่ายรูปให้สวย+เข้าใจวิธีการถ่ายภาพให้ได้ดี มาอ่านที่นี่ครับพยากรณ์อากาศประเทศไทยเทคนิคการถ่ายภาพทดสอบเลนส์ CANON (EF-S 18-55 IS)(บันทึก) การขี่จักรยานมาทำงานของ-เสือพุงขาวBlogGang.comที่มาhttp://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chs&month=18-12-2008&group=31&gblog=14การเตรียมตัวเพื่อทำผลงานทางวิชาการทุกท่านที่จะทำผลงานทางวิชาการต้องมีการเตรียมพร้อมดังนี้ครับ....คู่มือการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระจะเตรียมตัวทำผลงาน ต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร และจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ครับ....1. ตัวอย่างการวิเตราะห์หลักสูตรก่อนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างงานที่ผ่านการตรวจ2. ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้3. ตัวอย่าง บันทึกผลหลังสอน3.1 ตัวอย่างแผน STAD 3.2 ตัวอย่างแผน CIPPA 3.3 ตัวอย่างแผน Backwards++จะค่อยนำขึ้นเรื่อยๆครับ++4. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงานบทที 15. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 26. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 37. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 48. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 59. ตัวอย่าง การเขียนบทคัดย่อ10.ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม10.1 การจัดเรียงภาคผนวก 10.2 แบบประเมินของผู้เชี่ยวฃาญ11. ตัวอย่าง การเขียน วฐ.2/112. ตัวอย่างนวัตกรรม12.1 ตัวอย่าง บทเรียนสำเร็จรูป 12.2 ตัวอย่าง วีดิทัศน์12.3 ตัวอย่าง เอกสารประกอบ13. การหาค่าของคะแนนแบบง่าย14. ตัวอย่างคู่มือการใช้เแบบฝึกฯ15. การใช้ Font สำหรับนวัตกรรม.

ค้นหาบล็อกนี้
สนับสนุนโดย
#uds-searchControl .gs-result .gs-title,
#uds-searchControl .gs-result .gs-title *,
#uds-searchControl .gsc-results .gsc-trailing-more-results,
#uds-searchControl .gsc-results .gsc-trailing-more-results * {
color:#cc2288;
}
#uds-searchControl .gs-result .gs-title a:visited,
#uds-searchControl .gs-result .gs-title a:visited * {
color:#cc2288;
}
#uds-searchControl .gs-relativePublishedDate,
#uds-searchControl .gs-publishedDate {
color: #555544;
}
#uds-searchControl .gs-result a.gs-visibleUrl,
#uds-searchControl .gs-result .gs-visibleUrl {
color: #cc2288;
}
#uds-searchControl .gsc-results {
border-color: #555544;
background-color: #ffffff;
}
#uds-searchControl .gsc-tabhActive {
border-color: #555544;
border-top-color: #555544;
background-color: #ffffff;
color: #555555;
}
#uds-searchControl .gsc-tabhInactive {
border-color: #555544;
background-color: transparent;
color: #cc2288;
}
#uds-searchClearResults {
border-color: #555544;
}
#uds-searchClearResults:hover {
border-color: #555544;
}
#uds-searchControl .gsc-cursor-page {
color: #cc2288;
}
#uds-searchControl .gsc-cursor-current-page {
color: #555555;
}


รายการบล็อกของฉัน

ครูจำเริญ โรงเรียนเมืองเชลียง
แรงเสียดทาน
2 วันที่ผ่านมา

ผู้ติดตาม
if (!window.google !google.friendconnect) {
document.write('' +
'');
}

if (!window.registeredBloggerCallbacks) {
window.registeredBloggerCallbacks = true;


var registeredGadgets = [];
gadgets.rpc.register('registerGadgetForRpcs', function(gadgetDomain, iframeName) {
// Trim the gadget domain from a random url (w/ query params)
// down to just a top level domain.
var startIndex = 0;
var protocolMarker = "://";
// Find the start of the host name
if (gadgetDomain.indexOf(protocolMarker) != -1) {
startIndex = gadgetDomain.indexOf(protocolMarker) + protocolMarker.length;
}
// Now find the start of the path
var pathIndex = gadgetDomain.indexOf("/", startIndex);
// Now extract just the hostname
if (pathIndex != -1) {
gadgetDomain = gadgetDomain.substring(0, pathIndex);
}
gadgets.rpc.setRelayUrl(iframeName, gadgetDomain + "/ps/rpc_relay.html");
// Just return some random stuff so the gadget can tell when
// we're done.
return "callback";
});

gadgets.rpc.register('getBlogUrls', function() {
var holder = {};
holder.postFeed = "http://www.blogger.com/feeds/3251350364900724415/posts/default";holder.commentFeed = "http://www.blogger.com/feeds/3251350364900724415/comments/default";


return holder;
});

gadgets.rpc.register('requestReload', function() {
document.location.reload();
});

gadgets.rpc.register('requestSignOut', function(siteId) {

google.friendconnect.container.openSocialSiteId = siteId;
google.friendconnect.requestSignOut();
});
}

var skin = {};
skin['FACE_SIZE'] = '32';
skin['HEIGHT'] = "260";
skin['TITLE'] = "\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21";
skin['BORDER_COLOR'] = "transparent";
skin['ENDCAP_BG_COLOR'] = "transparent";
skin['ENDCAP_TEXT_COLOR'] = "#999999";
skin['ENDCAP_LINK_COLOR'] = "#6699cc";
skin['ALTERNATE_BG_COLOR'] = "transparent";

skin['CONTENT_BG_COLOR'] = "transparent";
skin['CONTENT_LINK_COLOR'] = "#6699cc";
skin['CONTENT_TEXT_COLOR'] = "#999999";
skin['CONTENT_SECONDARY_LINK_COLOR'] = "#6699cc";
skin['CONTENT_SECONDARY_TEXT_COLOR'] = "#000000";
skin['CONTENT_HEADLINE_COLOR'] = "#ff6633";
skin['FONT_FACE'] = "normal normal 100% tahoma, \x27Trebuchet MS\x27, lucida, helvetica, sans-serif";
google.friendconnect.container.setParentUrl("/");
google.friendconnect.container["renderMembersGadget"](
{id: "div-f43esunzyi6x",
height: 260,site: "00376551576920454381",

locale: 'th' },
skin);


แหล่งความรู้ทั่วไป โดย ครูบ้านนอก.คอมมติ ครม. ให้หยุดยาว ช่วงเข้าพรรษา 4-8 ก.ค.นี้ [18 ก.พ. 2552]วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน[17 ก.พ. 2552]ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ[17 ก.พ. 2552]ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552[16 ก.พ. 2552]วิธีกินอย่างฉลาด[16 ก.พ. 2552]ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี[16 ก.พ. 2552]การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์[15 ก.พ. 2552]ทานหมูยอให้ปลอดภัย จากสารกันบูด [15 ก.พ. 2552]ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก[13 ก.พ. 2552]ต้นกำเนิดของปลา [13 ก.พ. 2552]เทคนิค 6 ต. เพื่อสอบแอดมิชชั่นให้ "ติด"[13 ก.พ. 2552]
ที่มาhttp://thai.tourismthailand.org/map/sukhothai-64-1.htmlมรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง มั่นคงพระพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุขสุโขทัย ในอดีตเคยเป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทย เมื่อ 700 ปีมาแล้ว ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง คำว่า สุโขทัย มาจากคำสองคำคือ สุข+อุทัย หมายความว่า รุ่งอรุณแห่งความสุข สุโขทัยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ. ศ. 1780-1800 มีการสถาปนาราชวงศ์พระร่วงขึ้นปกครองสุโขทัย โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์ ตลอดระยะเวลา 120 ปี ราชวงศ์สุโขทัย มีกษัตริย์ปกครองหลายพระองค์ ที่สำคัญคือ "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย และวางรากฐานการเมือง การปกครอง ศาสนา ตลอดจนขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง และด้วยความสำคัญในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะของไทยในสมัยเริ่มสร้างอาณาจักรที่ยังหลงเหลืออยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลก โดยองค์การ UNESCO เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2552 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมกิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข การแสดงแสง เสียง ขบวนแห่กระทง การประกวดกระทง พนมหมาก พนมดอกไม้ ประกวดนางนพมาศ ขบวนแห่โคมชักโคมแขวน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของสุโขทัย การเล่นพลุตะไล ไฟพะเนียงสอบถามรายละเอียดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โทร. 0 5569 7527 ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย โทร. 0 5561 2286อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแพร่ ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชร ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ 0 5561 6228, 0 5561 6366 โทรสาร 0 5561 6230ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5561 1619 ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย โทร. 0 5567 1466 สถานีตำรวจภูธร โทร. 191, 0 5561 1199, 0 5561 3112 โรงพยาบาลสุโขทัย โทร. 0 5561 1702, 0 5561 1782 สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 5561 3296Link ที่น่าสนใจ สำนักงานจังหวัดสุโขทัย โทร. 0 5561 2286http://www.sukhothai.go.th การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย http://www.tourismthailand.org/sukhothai
สุโขทัย ในอดีตเคยเป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทย เมื่อ 700 ปีมาแล้ว ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง คำว่า สุโขทัย มาจากคำสองคำคือ สุข+อุทัย หมายความว่า รุ่งอรุณแห่งความสุข สุโขทัยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ. ศ. 1800 มีการสถาปนาราชวงศ์พระร่วงขึ้นปกครองสุโขทัย โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์ ตลอดระยะเวลา 120 ปี ราชวงศ์สุโขทัย มีกษัตริย์ปกครองหลายพระองค์ ที่สำคัญคือ "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย และวางรากฐานการเมือง การปกครอง ศาสนา ตลอดจนขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง และด้วยความสำคัญในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะของไทย ในสมัยเริ่มสร้างอาณาจักรที่ยังหลงเหลืออยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลก โดยองค์การ UNESCO เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534อาณาเขต จังหวัดสุโขทัยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 427 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 6,596 ตารางกิโลเมตรหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญที่มา
http://www.loikrathong.net/th/hl_sukhothai.php ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5561 1619ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย โทร. 0 5567 1466สถานีตำรวจภูธร โทร. 191, 0 5561 1199, 0 5561 3112โรงพยาบาลสุโขทัย โทร. 0 5561 1702, 0 5561 1782สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 5561 3296
เขียนโดย Jack.blogspot ที่
4:01 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น
สมัครสมาชิก: บทความ (A

เพื่อน ม.1/3

เปรียบเทียบหลักสูตรใหม่การดำเนินงานปรับหลักสูตร.pptการพัฒนาหลักสูตร.pptการวัดและประเมินผล.ppt ความเป็นมาของหลักสูตรแกนกลาง.pptชุดฝกอบรมหลักสูตร'docประเด็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร.pdfเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับใหม่.pdfหลักสูตรแกนกลาง.pptลักสูตรแกนกลางภาษาไทยลักสูตรแกนกลางคณิตฯลักสูตรแกนกลางวิทยาศาตร์ลักสูตรแกนกลางสังคมศึกษาฯลักสูตรแกนกลางศิลปะฯลักสูตรแกนกลางสุขศึกษาฯหลักสูตรแกนกลางการงานอาชีพฯลักสูตรแกนกลางภาษาต่างประเทศ

คลังบทความของบล็อก
2009 (1)
10/18 - 10/25 (1)
แข่งเรือเฮือซ่วง..แห่กฐินทางน้ำ...สืบสานสู่รุ่นลูก...

เพลงชาติไทยเพลงชาติไทย(ซาวด์)เพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสรรเสริญพระบารมี(ซาวด์)เพลงสดุดีมหาราชาเพลงสดุดีมหาราชา(ซาวด์)เพลงภูมิพลังแผ่นดินเพลงภูมิพลังแผ่นดิน(ซาวด์)เพลงมหาฤกษ์(ยาว)เพลงมหาฤกษ์(สั้น)เพลงมหาชัยกราวกีฬากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคมีบ้านครูยุธฟิสิกส์ราชมงคลประวัตินักวิทยาศาสตร์เคมีบ้านครูยุธรวม web กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศรวม web กลุ่มสาระ กอท.รวม web กลุ่มสาระศิลปะรวม web กลุุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษารวม web กลุ่มสาระสังคมฯ ศาสนารวมweb กลุ่มสาระคณิตศาตร์รวมweb กลุ่มสาระภาษาไทยรวมweb กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สาระน่ารู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนื้อหาสาระทางด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาภาษาต่างประเทศสาระน่ารู้ เนื้อหากลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศภาษาไทยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมศิลปศึกษาและดนตรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาและดนตรีการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี[hk'fbหลักสูตรสาขาฟิสิกส์กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลสื่อและแหล่งเรียนรู้กิจกรรมฟิสิกส์เกร็ดความรู้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสอพิมพ์เดลินิวส์หนังสือพืมพ์ผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวสดหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์สยามรัฐหนังสือพิมพ์แนวหน้าหนังสือพิมพ์บ้านเมืองหนังสือพิมพ์คมชัดลึกโต๊ะข่าวภาคใต้สถาบันอิสราหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์เดอะเนชั่นไทยโพสต์กรุงเทพธุรกิจสยามกีฬากองฉลากกรมอุตุนิยมวิทยาทีวีช่อง3 ผังรายการTPBS ผังรายการทีวีช่อง5 ผังรายการทีวีช่อง7 ผังรายการทีวีช่อง9 ผังรายการทีวีช่อง11 ผังรายการASTV ผังรายการINNNEWSmcot newsCNNworldnewsconnect.comนสพ.คอมstudent-weeklyBankok postNew York TimesBECNEWS.COMXinhua news (English)http://www.reuters.com/

ภาพถ่ายดาวเทียม : พยากรณ์อากาศหลักการถ่ายภาพเบื้องต้นหลักการถ่ายภาพเบื้องต้น -1ถ่ายภาพสินค้าแบบง่ายสไตล์ดิจิตัลไกด์ไลน์สำหรับการวางตำแหน่งในการถ่ายภาพทดสอบการวางตำแหน่งภาพให้เป็นไปตามกฏตัวอย่างภาพของกฏ Rule of Thirdsเรียนรู้การปรับกล้องก่อนใช้งานด้วยภาพจริงตำราการถ่ายภาพเบื้องต้นอยากถ่ายรูปให้สวย+เข้าใจวิธีการถ่ายภาพให้ได้ดี มาอ่านที่นี่ครับพยากรณ์อากาศประเทศไทยเทคนิคการถ่ายภาพทดสอบเลนส์ CANON (EF-S 18-55 IS)(บันทึก) การขี่จักรยานมาทำงานของ-เสือพุงขาวBlogGang.comที่มาhttp://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chs&month=18-12-2008&group=31&gblog=14การเตรียมตัวเพื่อทำผลงานทางวิชาการทุกท่านที่จะทำผลงานทางวิชาการต้องมีการเตรียมพร้อมดังนี้ครับ....คู่มือการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระจะเตรียมตัวทำผลงาน ต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร และจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ครับ....1. ตัวอย่างการวิเตราะห์หลักสูตรก่อนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างงานที่ผ่านการตรวจ2. ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้3. ตัวอย่าง บันทึกผลหลังสอน3.1 ตัวอย่างแผน STAD 3.2 ตัวอย่างแผน CIPPA 3.3 ตัวอย่างแผน Backwards++จะค่อยนำขึ้นเรื่อยๆครับ++4. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงานบทที 15. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 26. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 37. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 48. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 59. ตัวอย่าง การเขียนบทคัดย่อ10.ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม10.1 การจัดเรียงภาคผนวก 10.2 แบบประเมินของผู้เชี่ยวฃาญ11. ตัวอย่าง การเขียน วฐ.2/112. ตัวอย่างนวัตกรรม12.1 ตัวอย่าง บทเรียนสำเร็จรูป 12.2 ตัวอย่าง วีดิทัศน์12.3 ตัวอย่าง เอกสารประกอบ13. การหาค่าของคะแนนแบบง่าย14. ตัวอย่างคู่มือการใช้เแบบฝึกฯ15. การใช้ Font สำหรับนวัตกรรม.

ค้นหาบล็อกนี้
สนับสนุนโดย
#uds-searchControl .gs-result .gs-title,
#uds-searchControl .gs-result .gs-title *,
#uds-searchControl .gsc-results .gsc-trailing-more-results,
#uds-searchControl .gsc-results .gsc-trailing-more-results * {
color:#cc2288;
}
#uds-searchControl .gs-result .gs-title a:visited,
#uds-searchControl .gs-result .gs-title a:visited * {
color:#cc2288;
}
#uds-searchControl .gs-relativePublishedDate,
#uds-searchControl .gs-publishedDate {
color: #555544;
}
#uds-searchControl .gs-result a.gs-visibleUrl,
#uds-searchControl .gs-result .gs-visibleUrl {
color: #cc2288;
}
#uds-searchControl .gsc-results {
border-color: #555544;
background-color: #ffffff;
}
#uds-searchControl .gsc-tabhActive {
border-color: #555544;
border-top-color: #555544;
background-color: #ffffff;
color: #555555;
}
#uds-searchControl .gsc-tabhInactive {
border-color: #555544;
background-color: transparent;
color: #cc2288;
}
#uds-searchClearResults {
border-color: #555544;
}
#uds-searchClearResults:hover {
border-color: #555544;
}
#uds-searchControl .gsc-cursor-page {
color: #cc2288;
}
#uds-searchControl .gsc-cursor-current-page {
color: #555555;
}


รายการบล็อกของฉัน

ครูจำเริญ โรงเรียนเมืองเชลียง
แรงเสียดทาน
2 วันที่ผ่านมา

ผู้ติดตาม
if (!window.google !google.friendconnect) {
document.write('' +
'');
}

if (!window.registeredBloggerCallbacks) {
window.registeredBloggerCallbacks = true;


var registeredGadgets = [];
gadgets.rpc.register('registerGadgetForRpcs', function(gadgetDomain, iframeName) {
// Trim the gadget domain from a random url (w/ query params)
// down to just a top level domain.
var startIndex = 0;
var protocolMarker = "://";
// Find the start of the host name
if (gadgetDomain.indexOf(protocolMarker) != -1) {
startIndex = gadgetDomain.indexOf(protocolMarker) + protocolMarker.length;
}
// Now find the start of the path
var pathIndex = gadgetDomain.indexOf("/", startIndex);
// Now extract just the hostname
if (pathIndex != -1) {
gadgetDomain = gadgetDomain.substring(0, pathIndex);
}
gadgets.rpc.setRelayUrl(iframeName, gadgetDomain + "/ps/rpc_relay.html");
// Just return some random stuff so the gadget can tell when
// we're done.
return "callback";
});

gadgets.rpc.register('getBlogUrls', function() {
var holder = {};
holder.postFeed = "http://www.blogger.com/feeds/3251350364900724415/posts/default";holder.commentFeed = "http://www.blogger.com/feeds/3251350364900724415/comments/default";


return holder;
});

gadgets.rpc.register('requestReload', function() {
document.location.reload();
});

gadgets.rpc.register('requestSignOut', function(siteId) {

google.friendconnect.container.openSocialSiteId = siteId;
google.friendconnect.requestSignOut();
});
}

var skin = {};
skin['FACE_SIZE'] = '32';
skin['HEIGHT'] = "260";
skin['TITLE'] = "\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21";
skin['BORDER_COLOR'] = "transparent";
skin['ENDCAP_BG_COLOR'] = "transparent";
skin['ENDCAP_TEXT_COLOR'] = "#999999";
skin['ENDCAP_LINK_COLOR'] = "#6699cc";
skin['ALTERNATE_BG_COLOR'] = "transparent";

skin['CONTENT_BG_COLOR'] = "transparent";
skin['CONTENT_LINK_COLOR'] = "#6699cc";
skin['CONTENT_TEXT_COLOR'] = "#999999";
skin['CONTENT_SECONDARY_LINK_COLOR'] = "#6699cc";
skin['CONTENT_SECONDARY_TEXT_COLOR'] = "#000000";
skin['CONTENT_HEADLINE_COLOR'] = "#ff6633";
skin['FONT_FACE'] = "normal normal 100% tahoma, \x27Trebuchet MS\x27, lucida, helvetica, sans-serif";
google.friendconnect.container.setParentUrl("/");
google.friendconnect.container["renderMembersGadget"](
{id: "div-f43esunzyi6x",
height: 260,site: "00376551576920454381",

locale: 'th' },
skin);


แหล่งความรู้ทั่วไป โดย ครูบ้านนอก.คอมมติ ครม. ให้หยุดยาว ช่วงเข้าพรรษา 4-8 ก.ค.นี้ [18 ก.พ. 2552]วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน[17 ก.พ. 2552]ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ[17 ก.พ. 2552]ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552[16 ก.พ. 2552]วิธีกินอย่างฉลาด[16 ก.พ. 2552]ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี[16 ก.พ. 2552]การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์[15 ก.พ. 2552]ทานหมูยอให้ปลอดภัย จากสารกันบูด [15 ก.พ. 2552]ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก[13 ก.พ. 2552]ต้นกำเนิดของปลา [13 ก.พ. 2552]เทคนิค 6 ต. เพื่อสอบแอดมิชชั่นให้ "ติด"[13 ก.พ. 2552]
สุโขทัย http://www.tourismthailand.org/sukhothai
สุโขทัย ในอดีตเคยเป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทย เมื่อ 700 ปีมาแล้ว ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง คำว่า สุโขทัย มาจากคำสองคำคือ สุข+อุทัย หมายความว่า รุ่งอรุณแห่งความสุข สุโขทัยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ. ศ. 1800 มีการสถาปนาราชวงศ์พระร่วงขึ้นปกครองสุโขทัย โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์ ตลอดระยะเวลา 120 ปี ราชวงศ์สุโขทัย มีกษัตริย์ปกครองหลายพระองค์ ที่สำคัญคือ "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย และวางรากฐานการเมือง การปกครอง ศาสนา ตลอดจนขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง และด้วยความสำคัญในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะของไทย ในสมัยเริ่มสร้างอาณาจักรที่ยังหลงเหลืออยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลก โดยองค์การ UNESCO เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534อาณาเขต จังหวัดสุโขทัยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 427 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 6,596 ตารางกิโลเมตรหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญที่มา http://www.loikrathong.net/th/hl_sukhothai.php ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5561 1619ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย โทร. 0 5567 1466สถานีตำรวจภูธร โทร. 191, 0 5561 1199, 0 5561 3112โรงพยาบาลสุโขทัย โทร. 0 5561 1702, 0 5561 1782สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 5561 3296
เขียนโดย Jack.blogspot ที่ 4:01 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น
สมัครสมาชิก: บทความ (Atom)
สไลด์โชว์
เกี่ยวกับฉัน
ด.ช.กิตติพงศ์ แก้วนาค
ด.ช. กิตติพงศ์ แก้วนาค ผมได้จัดทำเว็บบล็อคแห่งนี้ขึ้นเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดูหนังสือเตรียมตัวสอบ การสร้างแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การนำข้อมูลจัดทำ Microsoft PowerPoint การจัดทำงานแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รูปแบบ e-book เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ขอขอบพระคุณเว็บไซต์BLOGSPOT.COM ที่ให้พื้นที่ในการจัดทำเว็บไซต์ฟรีทุกอย่าง ขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลความรู้จากเว็บไซต์ต่างๆที่นำมาลงเป็นบทความครับ ประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ขอมอบให้ผู้อ่านทุกคน ขอเชิญติ ชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือข้อเสนอแนะได้ที่เว็บบอร์ดครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบพระคุณ อาจารย์ จำเริญ สุวรรณประสิทธิ ที่ทำให้ผมได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา kittipongandjack@gmail.com tel 055672374 ดูโปรไฟล์ทั้งหมดของฉัน


เปรียบเทียบหลักสูตรใหม่การดำเนินงานปรับหลักสูตร.pptการพัฒนาหลักสูตร.pptการวัดและประเมินผล.ppt ความเป็นมาของหลักสูตรแกนกลาง.pptชุดฝกอบรมหลักสูตร'docประเด็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร.pdfเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับใหม่.pdfหลักสูตรแกนกลาง.pptลักสูตรแกนกลางภาษาไทยลักสูตรแกนกลางคณิตฯลักสูตรแกนกลางวิทยาศาตร์ลักสูตรแกนกลางสังคมศึกษาฯลักสูตรแกนกลางศิลปะฯลักสูตรแกนกลางสุขศึกษาฯหลักสูตรแกนกลางการงานอาชีพฯลักสูตรแกนกลางภาษาต่างประเทศ

คลังบทความของบล็อก
2009 (1)
10/18 - 10/25 (1)
แข่งเรือเฮือซ่วง..แห่กฐินทางน้ำ...สืบสานสู่รุ่นลูก...

เพลงชาติไทยเพลงชาติไทย(ซาวด์)เพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสรรเสริญพระบารมี(ซาวด์)เพลงสดุดีมหาราชาเพลงสดุดีมหาราชา(ซาวด์)เพลงภูมิพลังแผ่นดินเพลงภูมิพลังแผ่นดิน(ซาวด์)เพลงมหาฤกษ์(ยาว)เพลงมหาฤกษ์(สั้น)เพลงมหาชัยกราวกีฬากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคมีบ้านครูยุธฟิสิกส์ราชมงคลประวัตินักวิทยาศาสตร์เคมีบ้านครูยุธรวม web กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศรวม web กลุ่มสาระ กอท.รวม web กลุ่มสาระศิลปะรวม web กลุุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษารวม web กลุ่มสาระสังคมฯ ศาสนารวมweb กลุ่มสาระคณิตศาตร์รวมweb กลุ่มสาระภาษาไทยรวมweb กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สาระน่ารู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนื้อหาสาระทางด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาภาษาต่างประเทศสาระน่ารู้ เนื้อหากลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศภาษาไทยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมศิลปศึกษาและดนตรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาและดนตรีการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี[hk'fbหลักสูตรสาขาฟิสิกส์กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลสื่อและแหล่งเรียนรู้กิจกรรมฟิสิกส์เกร็ดความรู้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสอพิมพ์เดลินิวส์หนังสือพืมพ์ผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวสดหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์สยามรัฐหนังสือพิมพ์แนวหน้าหนังสือพิมพ์บ้านเมืองหนังสือพิมพ์คมชัดลึกโต๊ะข่าวภาคใต้สถาบันอิสราหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์เดอะเนชั่นไทยโพสต์กรุงเทพธุรกิจสยามกีฬากองฉลากกรมอุตุนิยมวิทยาทีวีช่อง3 ผังรายการTPBS ผังรายการทีวีช่อง5 ผังรายการทีวีช่อง7 ผังรายการทีวีช่อง9 ผังรายการทีวีช่อง11 ผังรายการASTV ผังรายการINNNEWSmcot newsCNNworldnewsconnect.comนสพ.คอมstudent-weeklyBankok postNew York TimesBECNEWS.COMXinhua news (English)http://www.reuters.com/

ภาพถ่ายดาวเทียม : พยากรณ์อากาศหลักการถ่ายภาพเบื้องต้นหลักการถ่ายภาพเบื้องต้น -1ถ่ายภาพสินค้าแบบง่ายสไตล์ดิจิตัลไกด์ไลน์สำหรับการวางตำแหน่งในการถ่ายภาพทดสอบการวางตำแหน่งภาพให้เป็นไปตามกฏตัวอย่างภาพของกฏ Rule of Thirdsเรียนรู้การปรับกล้องก่อนใช้งานด้วยภาพจริงตำราการถ่ายภาพเบื้องต้นอยากถ่ายรูปให้สวย+เข้าใจวิธีการถ่ายภาพให้ได้ดี มาอ่านที่นี่ครับพยากรณ์อากาศประเทศไทยเทคนิคการถ่ายภาพทดสอบเลนส์ CANON (EF-S 18-55 IS)(บันทึก) การขี่จักรยานมาทำงานของ-เสือพุงขาวBlogGang.comที่มาhttp://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chs&month=18-12-2008&group=31&gblog=14การเตรียมตัวเพื่อทำผลงานทางวิชาการทุกท่านที่จะทำผลงานทางวิชาการต้องมีการเตรียมพร้อมดังนี้ครับ....คู่มือการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระจะเตรียมตัวทำผลงาน ต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร และจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ครับ....1. ตัวอย่างการวิเตราะห์หลักสูตรก่อนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างงานที่ผ่านการตรวจ2. ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้3. ตัวอย่าง บันทึกผลหลังสอน3.1 ตัวอย่างแผน STAD 3.2 ตัวอย่างแผน CIPPA 3.3 ตัวอย่างแผน Backwards++จะค่อยนำขึ้นเรื่อยๆครับ++4. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงานบทที 15. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 26. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 37. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 48. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 59. ตัวอย่าง การเขียนบทคัดย่อ10.ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม10.1 การจัดเรียงภาคผนวก 10.2 แบบประเมินของผู้เชี่ยวฃาญ11. ตัวอย่าง การเขียน วฐ.2/112. ตัวอย่างนวัตกรรม12.1 ตัวอย่าง บทเรียนสำเร็จรูป 12.2 ตัวอย่าง วีดิทัศน์12.3 ตัวอย่าง เอกสารประกอบ13. การหาค่าของคะแนนแบบง่าย14. ตัวอย่างคู่มือการใช้เแบบฝึกฯ15. การใช้ Font สำหรับนวัตกรรม.

ค้นหาบล็อกนี้
สนับสนุนโดย
#uds-searchControl .gs-result .gs-title,
#uds-searchControl .gs-result .gs-title *,
#uds-searchControl .gsc-results .gsc-trailing-more-results,
#uds-searchControl .gsc-results .gsc-trailing-more-results * {
color:#cc2288;
}
#uds-searchControl .gs-result .gs-title a:visited,
#uds-searchControl .gs-result .gs-title a:visited * {
color:#cc2288;
}
#uds-searchControl .gs-relativePublishedDate,
#uds-searchControl .gs-publishedDate {
color: #555544;
}
#uds-searchControl .gs-result a.gs-visibleUrl,
#uds-searchControl .gs-result .gs-visibleUrl {
color: #cc2288;
}
#uds-searchControl .gsc-results {
border-color: #555544;
background-color: #ffffff;
}
#uds-searchControl .gsc-tabhActive {
border-color: #555544;
border-top-color: #555544;
background-color: #ffffff;
color: #555555;
}
#uds-searchControl .gsc-tabhInactive {
border-color: #555544;
background-color: transparent;
color: #cc2288;
}
#uds-searchClearResults {
border-color: #555544;
}
#uds-searchClearResults:hover {
border-color: #555544;
}
#uds-searchControl .gsc-cursor-page {
color: #cc2288;
}
#uds-searchControl .gsc-cursor-current-page {
color: #555555;
}


รายการบล็อกของฉัน

ครูจำเริญ โรงเรียนเมืองเชลียง
แรงเสียดทาน
2 วันที่ผ่านมา

ผู้ติดตาม
if (!window.google !google.friendconnect) {
document.write('' +
'');
}

if (!window.registeredBloggerCallbacks) {
window.registeredBloggerCallbacks = true;


var registeredGadgets = [];
gadgets.rpc.register('registerGadgetForRpcs', function(gadgetDomain, iframeName) {
// Trim the gadget domain from a random url (w/ query params)
// down to just a top level domain.
var startIndex = 0;
var protocolMarker = "://";
// Find the start of the host name
if (gadgetDomain.indexOf(protocolMarker) != -1) {
startIndex = gadgetDomain.indexOf(protocolMarker) + protocolMarker.length;
}
// Now find the start of the path
var pathIndex = gadgetDomain.indexOf("/", startIndex);
// Now extract just the hostname
if (pathIndex != -1) {
gadgetDomain = gadgetDomain.substring(0, pathIndex);
}
gadgets.rpc.setRelayUrl(iframeName, gadgetDomain + "/ps/rpc_relay.html");
// Just return some random stuff so the gadget can tell when
// we're done.
return "callback";
});

gadgets.rpc.register('getBlogUrls', function() {
var holder = {};
holder.postFeed = "http://www.blogger.com/feeds/3251350364900724415/posts/default";holder.commentFeed = "http://www.blogger.com/feeds/3251350364900724415/comments/default";


return holder;
});

gadgets.rpc.register('requestReload', function() {
document.location.reload();
});

gadgets.rpc.register('requestSignOut', function(siteId) {

google.friendconnect.container.openSocialSiteId = siteId;
google.friendconnect.requestSignOut();
});
}

var skin = {};
skin['FACE_SIZE'] = '32';
skin['HEIGHT'] = "260";
skin['TITLE'] = "\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21";
skin['BORDER_COLOR'] = "transparent";
skin['ENDCAP_BG_COLOR'] = "transparent";
skin['ENDCAP_TEXT_COLOR'] = "#999999";
skin['ENDCAP_LINK_COLOR'] = "#6699cc";
skin['ALTERNATE_BG_COLOR'] = "transparent";

skin['CONTENT_BG_COLOR'] = "transparent";
skin['CONTENT_LINK_COLOR'] = "#6699cc";
skin['CONTENT_TEXT_COLOR'] = "#999999";
skin['CONTENT_SECONDARY_LINK_COLOR'] = "#6699cc";
skin['CONTENT_SECONDARY_TEXT_COLOR'] = "#000000";
skin['CONTENT_HEADLINE_COLOR'] = "#ff6633";
skin['FONT_FACE'] = "normal normal 100% tahoma, \x27Trebuchet MS\x27, lucida, helvetica, sans-serif";
google.friendconnect.container.setParentUrl("/");
google.friendconnect.container["renderMembersGadget"](
{id: "div-f43esunzyi6x",
height: 260,site: "00376551576920454381",

locale: 'th' },
skin);


แหล่งความรู้ทั่วไป โดย ครูบ้านนอก.คอมมติ ครม. ให้หยุดยาว ช่วงเข้าพรรษา 4-8 ก.ค.นี้ [18 ก.พ. 2552]วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน[17 ก.พ. 2552]ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ[17 ก.พ. 2552]ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552[16 ก.พ. 2552]วิธีกินอย่างฉลาด[16 ก.พ. 2552]ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี[16 ก.พ. 2552]การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์[15 ก.พ. 2552]ทานหมูยอให้ปลอดภัย จากสารกันบูด [15 ก.พ. 2552]ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก[13 ก.พ. 2552]ต้นกำเนิดของปลา [13 ก.พ. 2552]เทคนิค 6 ต. เพื่อสอบแอดมิชชั่นให้ "ติด"[13 ก.พ. 2552]